Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search
सि.नं.नियमावली
1अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९
2अचल सम्पत्ति अधिग्रहण नियमहरू, २०१६
3अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४
4आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९
5अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरू, २०२६ लाई खारेज गर्ने नियमहरू गर्ने नियमहरू, २०२८
6अध्यागमन नियमावली, २०५१
7अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९
8अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१
9अभिलेख संरक्षण नियमावली, २०६३
10अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली, २०३९
11आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६०
12आकस्मिक कोष नियमावली, २०३१
13आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८
14आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७
15आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण, नियन्त्रण) नियमावली, २०५१
16आयकर नियमावली, २०५९
17आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
18उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
19उच्च अदालत नियमावली, २०७३
20उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६
21उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७
22ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१
23एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०
24एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१९
25ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग (नियन्त्रण) नियमावली, २०५७
26औद्योगिक पुनरुत्थान कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६४
27औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६
28औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, २०४०
29औषधि दर्ता नियमावली, २०३८
30औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७
31औषधि स्तर नियमावली, २०४३
32कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४
33कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५
34कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६७
35करार सेवा नियमहरू, २०२६
36कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४
37काठमाडौं गोस्वारा भन्सारको नाउँको सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३
38काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८
39कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५
40कारागार नियमावली, २०२०
41कार्य सञ्चालन कोष नियमावली, २०५२
42कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नियमहरू, २०४०
43कुमारी चोक हिसाब जाँच नियमहरू, २०१८
44केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७०
45केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३
46क्यासिनाे नियमावली, २०७०
47क्षतिपूर्ति नियमहरु, २०२०
48खनिज सर्भेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू, २०२४
49खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४
50खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३
51खाद्य नियमावली, २०२७
52खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६
53खानेपानी नियमावली, २०५५
54खानेपानी सेवा महसुल (असुल उपर गर्ने) नियमावली, २०५०
55गवाही स्रेस्ता सम्बन्धी नियम, २०१५
56गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६
57गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४
58गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली, २०५२
59गैर सैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावली, २०७१
60गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१
61गोरखापत्र छापाखानाको कार्यविधि नियमहरू, २०१५
62घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०
63घर जग्गा बहाल कर नियमावली, २०२४
64घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७
65चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७
66चिठ्ठा नियमावली, २०२७
67चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज निमावली, २०३०
68चयाबगान सम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५०
69छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०
70छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९
71जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८
72जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६
73जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४
74जलचर ठेक नियम, २०१९
75जलयात्रा नियमावली, २०६३
76जलस्रोत नियमावली, २०५०
77जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५०
78जिल्ला अदालत सम्बन्धी नियमावली, २०७५
79जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१
80ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
81ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२
82ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०
83तथ्याङ्क नियमहरू, २०४१
84दाना पदार्थ नियमावली, २०४१
85दामासाही सम्बन्धी नियमावली, २०६४
86दूध खाने बालक (पालन पोषण व्यवस्था) नियमहरू, २०२०
87दूरसञ्चार नियमावली, २०५४
88धनादेश नियमावली, २०३१
89धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५०
90नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२
91नगर विकास कोष नियमावली, २०५४
92नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६८
93नाट्यशाला (बहाल नियन्त्रण) नियमहरू, २०१७
94निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४
95निजामती कर्मचारी योगदान कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६९
96निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२
97निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५
98निजामती सेवा नियमावली, २०५०
99निजामती सेवा नियमावली, २०५० काे अनुसूचीहरु
100निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ /a>
101निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३
102स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
103नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१
104नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१
105नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०
106नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४०
107नेपाल ट्रष्ट नियमावली, २०६५
108नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, २०५८
109नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३
110नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१
111नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू, २०६८
112नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली, २०५५
113नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०
114नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली, २०५९
115नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४
116नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१
117नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१
118नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८
119नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०
120नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०
121नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
122नेपाल सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०
123नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०५६
124नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५
125नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली, २०२८
126नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३
127नेपाली सेनाको बेकम्बा वा वेचल्तीका नियन्त्रित सामान मिन्हा र रद्दी गर्ने नियमहरू, २०२६
128नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने व्यवस्था नियमहरु, २०२२
129नेपाली सेना, लेखा समूह (गठन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०५७
130नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१
131नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली, २०६३
132न्याय परिषद् नियमावली, २०७४
133न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४
134न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७
135पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९
136पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावली,२०५७
137पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६
138पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७०
139पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४
140पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१
141पेट्रोलियम नियमावली, २०४१
142प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५
143प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१
144प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण नियमावली, २०६६
145प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली,२०७४
146प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४
147प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३
148प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९
149प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४
150प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१
151प्रहरी नियमावली, २०७१
152प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४
153प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६
154प्राथमिक पाठशालाका कर्मचारीहरूको तलब मसलन्द इत्यादि दिने र खर्च लेख्ने नियमहरू, २०२१
155प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०५१
156प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९
157फरेष्ट इन्जिनियरिङ्ग नियमहरू, २०२०
158फोहरमैला व्यवस्थापन ननयमावली, २०७०
159फौजदारी कसूर सम्बन्धी नियमावली, २०७५
160बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३
161बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३
162बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष नियमावली, २०५३
163बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१
164बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२
165बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१
166बिमा नियमावली, २०४९
167बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६
168बिशेष-समूहका-कर्मचारीहरू
169बीउ बिजन नियमावली, २०६९
170बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९
171वैरङ्ग हुलाक नियमावली, २०३४
172बोनस नियमावली, २०३९
173भन्सार नियमावली, २०६४
174भवन नियमावली, २०६६
175भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली, २०४२
176भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९
177भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
178भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४
179मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८
180मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धी नियमावली, २०५३
181मदिरा नियन्त्रण (सेवा दस्तूर) कोष नियमावली, २०५४
182मदिरा नियमहरु, २०३३
183मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२
184मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९
185मध्येश तराईका जग्गा जमीनहरूको लगत सुरक्षित राख्ने नियमहरू, २०१९
186मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५
187मालपाेत नियमावली, २०३६
188मालसामानको बहुविधिक ढुवानी नियमावली, २०६६
189मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७०
190मुद्रण सम्बन्धी नियमहरू, २०५५
191मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५
192मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५
193मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
194मृगौला प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली, २०५८
195युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५
196रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त नियमहरु, २०२२
197रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरु, २०२२
198रङ्गशाला (बहाल) नियमहरू, २०१८
199राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४
200राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३
201राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०
202राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३०
203राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था नियमहरू, २०२४
204राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९
205राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०७४
206राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०
207राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१
208राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०
209राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली, २०४१
210राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
211राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५
212राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१
213राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५
214राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६
215राहदानी नियमावली, २०६७
216रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९
217लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९
218लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७
219लेख्य प्रमाणक नियमावली,२०४१
220लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७
221वन नियमावली, २०५१
222वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४
223वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
224विदेशी लगानी कर नियमहरु, २०२०
225विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु,२०२०
226विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
227विद्युत नियमावली, २०५०
228विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५
229विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४
230विफर नियन्त्रण नियमावली, २०२३
231विभूषण नियमावली, २०६५
232विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७
233विवाह दर्ता नियमावली, २०२८
234विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४
235संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५
236विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली, २०६०
237विमानस्थल दस्तुर नियमावली २०३८ खारेज गर्ने नियमावली, २०६७
238विस्फोटक पदार्थ नियम, २०२०
239वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली,२०६८
240वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४
241व्यवस्थापिका संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५
242शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५
243शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७
244शिक्षा नियमावली, २०५९/a>
245श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२
246श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३
247श्रम नियमावली, २०५०
248संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५
249संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६०
250संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३
251संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७
252संविधानसभा नियमावली, २०६५
253संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५
254संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८
255संस्था दर्ता नियमावली, २०३४
256सम्पत्ति कर नियमहरू, २०१७
257सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३
258सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
259सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७
260सरकारी छात्रावास नियमावली, २०२९
261सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५
262सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५
263सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४
264सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२
265सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४
266सवारी साधन कर नियमावली, २०३४
267सवाल र खड्गनिशाना (संशोधन र खारेज) गर्ने नियमहरू, २०२०
268सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२
269सहकारी नियमावली, २०७५
270सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०
271सामाजिक व्यवहार (सुधार) नियमावली, २०३३
272सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७
273सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
274सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३
275सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८
276सिंचाइ नियमावली, २०५६
277सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५
278सुरक्षित कारोबार नियमावली, २०७३
279सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६०
280सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५
281सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
282सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४
283सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८
284सैनिक अदालत नियमावली, २०६४
285सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३
286सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९
287सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५
288सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू, २०२४
289सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९
290सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६
291सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८
292सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४
293सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९
294सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) नियमहरू, २०२१
295सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४
296सैनिक सेवा नियमावली, २०६९
297सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४
298स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु, २०२७
299स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३
300स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४
301स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६
302स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०६९
303स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५
304स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६
305राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली, २०७६
306वायुयान खोज तथा उद्धार नियमावली, २०७४
307जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४
308नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली, २०७३
309फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६
310विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
311हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५
312तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५
313होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८
314निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५
315निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७५
316खोप नियमावली, २०७४
317शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७६
318योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५
319रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५
320बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६
321दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७
322राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नियमावली, २०७६
323सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६

Laws and Regulation( English)