Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search
सि.नं.नेपालका ऐनहरु
1अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
2अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३
3अध्यागमन ऐन, २०४९
4अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५
5अन्तःशुल्क ऐन,२०५८
6अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०
7अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
8अन्तर–सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४
9अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२
10अन्तर्राष्ट्रिय विकास एसोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०१९
11अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४
12अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६
13अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४
14आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५
15आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४
16आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८
17आन्तरिक हुलाक वस्तु (बीमा गर्ने) ऐन, २०१९
18आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९
19आय टिकट दस्तुर ऐन,२०१९
20आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५
21आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
22आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७
23आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२
24आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४
25आयकर ऐन,२०५८
26आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५
27उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१
28उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४
29उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
30ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५
31औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
32औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३
33औषधि ऐन, २०३५
34कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८
35कम्पनी ऐन, २०६३
36कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८
37कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९
38काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५
39कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४
40कर्मचारी समायाेजन ऐन, २०७५
41कारागार ऐन, २०१९
42कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन , २०७०
43काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
44कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३
45कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१
46कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
47केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५
48केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
49केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३
50कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
51क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
52खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२
53खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१
54खाद्य ऐन, २०२३
55खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३
56खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३
57खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५
58खोप ऐन, २०७२
59खेलकुद विकास ऐन, २०४८
60गरीवी निवारण कोष ऐन, २०६३
61गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९
62गुठी संस्थान ऐन, २०३३
63गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४
64गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५
65घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६
66चन्दा ऐन, २०३०
67चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६
68चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
69चिठ्ठा ऐन, २०२५
70छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१
71छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८
72जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९
73जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
74जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
75जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३
76जलचर संरक्षण ऐन, २०१७
77जलस्रोत ऐन,२०४९
78जातीय तथा अन्य छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८
79जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६
80जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
81जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६
82झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८
83ट्रेड युनियन ऐन, २०४९
84तथ्याङ्क ऐन, २०१५
85त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
86थारू आयोग ऐन,२०७४
87राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन,२०७४
88दाना पदार्थ ऐन, २०३३
89दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३
90दूरसञ्चार ऐन, २०५३
91धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
92नगर विकास ऐन, २०४५
93नगर विकास कोष ऐन, २०५३
94नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७
95निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
96निक्षपे तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३
97निजामती सेवा ऐन, २०४९
98निजीकरण ऐन, २०५०
99निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
100निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५
101निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
102निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३
103निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३
104निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५
105नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५
106नेपाल ऐजेन्सी ऐन, २०१४
107नेपाल कानून आयोग, २०६३
108नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०
109नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०
110नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७
111नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८
112नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
113नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३
114नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७
115नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३
116नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४
117नेपाल नर्सिङ्ग परिषद् ऐन, २०५२
118नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
119नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
120नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३
121नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५
122नेपाल पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन, २०२७
123नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०
124नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
125नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९
126नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७
127नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०
128नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
129नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९
130नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८
131नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
132नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२
133नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३
134नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
135नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
136नेपाल स्काउट ऐन, २०५०
137नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७
138नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३
139नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
140नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१
141नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
142नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
143न्याय परिषद ऐन, २०७३
144न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
145न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३
146न्यायिक काेष ऐन, २०४३
147पर्यटन ऐन, २०३५
148पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४
149पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५
150पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
151पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
152पानी कर ऐन, २०२३
153पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७
154पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
155पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३
156पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२
157पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०
158पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
159प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
160प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३
161प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९
162प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
163प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७४
164प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
165प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४
166प्रमाण ऐन, २०३१
167प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
168प्रहरी ऐन, २०१२
169प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४
170प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
171प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५
172प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८
173फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८
174फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
175वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४
176बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
177बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६
178बोनस ऐन, २०३०
179बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
180बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
181बीउ बिजन ऐन, २०४५
182बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
183बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८
184बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३
185बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४
186ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८
187भन्सार ऐन, २०६४
188भवन ऐन, २०५५
189भाषा आयोग ऐन, २०७४
190भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२
191भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
192भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
193मतदाता नामावली ऐन, २०७३
194मदिरा ऐन, २०३१
195मधेशी आयोग ऐन, २०७४
196मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
197मध्यस्थता ऐन, २०५५
198मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९
199महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९
200महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२
201मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
202मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
203मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५
204मालपोत ऐन, २०३४
205मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३
206मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
207मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
208मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
209मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
210मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४
211मूल्य अभिवृध्दि कर ऐन, २०५२
212मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८
213यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३
214योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
215राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
216राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४
217राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१
218राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
219राज्य रजौटा ऐन, २०१७
220राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४
221राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४
222राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७६
223राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९
224राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४
225राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४
226राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५
227राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९
228राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८
229राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
230राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८
231राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
232राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९
233राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
234राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अायोग ऐन, २०७४
235राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५
236राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४
237राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२
238राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९
239राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४
240राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७५
241राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९
242राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७
243राहदानी ऐन, २०७६
244राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७
245रेडियो ऐन, २०१४
246रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
247लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३
248लोक सेवा आयोग ऐन,२०६६
249लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९
250लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३
251लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२
252लेखा परीक्षाण ऐन, २०७५
253वन ऐन, २०७६
254वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४
255वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
256विकास समिति ऐन, २०१३
257वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
258विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
259विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७
260विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
261विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९
262विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
263विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८
264विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
265विद्युत ऐन, २०४९
266विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४
267विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
268विफर नियन्त्रण ऐन,२०२०
269विभूषण ऐन, २०६४
270विमा ऐन, २०४९
271विरूवा संरक्षण ऐन, २०६४
272विशेष अदालत ऐन, २०५९
273विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
274विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
275विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८
276वी.पी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३
277वी. पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
278वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
279बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५
280वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
281बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२
282स‌ंघीय–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४
283शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७
284शिक्षा ऐन, २०२८
285श्रम ऐन, २०७४
286श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१
287संक्रामक रोग ऐन, २०२०
288संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८
289संघीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४
290संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३
291संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३
292संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६
293संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४
294संस्थान ऐन, २०२१
295संस्था दर्ता ऐन, २०३४
296सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३
297सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
298सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८
299सडक बोर्ड ऐन, २०५८
300सपुर्दगी ऐन, २०७०
301समाज कल्याण ऐन, २०४९
302सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८
303सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
304सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८
305सहकारी ऐन, २०७४
306सामयिक कर असुल ऐन,२०१२
307सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
308सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
309सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
310सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१
311सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६
312सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
313सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३
314सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
315सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
316सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८
317सैनिक ऐन, २०६३
318सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४
319स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५
320स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
321स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
322स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
323स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
324स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६
325स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४
326हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९
327होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३
328हुलाक ऐन, २०१९
329संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
330सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५
331साझेदारी ऐन, २०२०
332सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
333सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन, २०७३
334नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
335भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५
336प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५
337मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
338नेपाल राष्ट्र बैंङ्क ऐन, २०५८
339भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
340विनियोजन ऐन, २०७६
341ऋण तथा जमानत ऐन, २०७५
342आर्थिक ऐन, २०७६
343भूउपयोग ऐन, २०७६
344सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६
345प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६
346विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६

Laws and Regulation( English)