अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँके

Opening Hours

Monday

10:00 AM -5:00 PM

Tuesday

10:00 AM -5:00 PM

Wednesday

10:00 AM -5:00 PM

Thursday

10:00 AM -5:00 PM

Friday

10:00 AM -3:00 PM

Saturday

Closed

Sunday

10:00 AM -5:00 PM