आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, मकवानपुर

Opening Hours

Monday

10:00 AM - 5:00 PM

Tuesday

10:00 AM - 5:00 PM

Wednesday

10:00 AM - 5:00 PM

Thursday

10:00 AM - 5:00 PM

Friday

10:00 AM - 3:00 PM

Saturday

Closed

Sunday

10:00 AM - 5:00 PM